Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Nam Định tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến qua loa truyền thanh xã, phường

Nam Định tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến qua loa truyền thanh xã, phường

(16/04/2020)

 Trong 10 ngày đầu tháng 5/2020, hệ thống đài phát thanh các huyện, thành phố Nam Định cùng nhiều đài, loa truyền thanh xã, phường trên địa bàn sẽ tuyên truyền rộng rãi việc sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Hầu hết công ty công nghệ Việt Nam thích ứng nhanh với mô hình làm việc mới

Hầu hết công ty công nghệ Việt Nam thích ứng nhanh với mô hình làm việc mới

(15/04/2020)

 Nhiều công ty công nghệ đã xây dựng mô hình làm việc từ xa để thích ứng và đến nay chưa bị ảnh hưởng quá nhiều trước tình hình khó khăn chung.

3 bệnh viện thí điểm khám chữa bệnh từ xa để phòng chống Covid-19

3 bệnh viện thí điểm khám chữa bệnh từ xa để phòng chống Covid-19

(15/04/2020)

 Việc triển khai thí điểm các mô hình khám chữa bệnh từ xa nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Khẩn trương mở rộng dịch vụ nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

Khẩn trương mở rộng dịch vụ nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

(15/04/2020)

 Bộ Công an vừa được đề nghị khẩn trương mở rộng việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại các tỉnh, thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện đã có 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ.