Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

21/02/2024 10:00 SA Xem cỡ chữ

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận:
STT
Tên tổ chức chứng nhận
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông  (Cục Viễn thông)
288/GCN-BTTTT
01/ĐKCN-BTTTT
Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/8/2023
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động kiểm định:
STT
Tên tổ chức kiểm định
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Cục Viễn thông)
348/GCN-BTTTT
01/ĐKKĐ-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
25/10/2023
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động thử nghiệm:
STT
Tên tổ chức thử nghiệm
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam)
223/GCN-BTTTT
01/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
20/4/2026
2
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Cục Viễn thông)
515/GCN-BTTTT
02/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
07/10/2027
3
Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC (VILAS 285)
478/GCN-BTTTT
03/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
07/10/2027
4
Tổng công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (VILAS 719 - Công ty TNHH MTV Thông tin M3)
614/GCN-BTTTT
04/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
08/12/2022
5
Công ty Cổ phần Dây và cáp SACOM (VILAS 792)
112/GCN-BTTTT
05/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
05/3/2023
6
Trung tâm Giám định chất lượng (VILAS 305) thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Quốc phòng)
292/GCN-BTTTT
07/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(các phép đo/thử nhiễu phát xạ và phát xạ giả)
06/8/2023
7
Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới
362/GCN-BTTTT
10/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(chất lượng dịch vụ viễn thông)
08/10/2023
8
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
393/GCN-BTTTT
11/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
06/11/2023
9
Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
449/GCN-BTTTT
12/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
--/12/2023
10
Công ty Cổ phần Viễn thông TBNet
230/GCN-BTTTT
13/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
06/6/2024
11
Công ty Cổ phần Đầu tư PITC
251/GCN-BTTTT
14/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
21/6/2024
12
Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện
267/GCN-BTTTT
15/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
02/7/2024
13
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông FTS
295/GCN-BTTTT
16/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
22/7/2024
14
Trung tâm Chính phủ số thuộc Cục Chuyển đổi số quốc gia 
24/GCN-BTTTT
17/ĐKTN-BTTTT
Công nghệ thông tin
(kiểm thử phần mềm)
31/01/2029
15
Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia
501/GCN-BTTTT
18/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
19/11/2024
16
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone
514/GCN-BTTTT
19/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
26/11/2024
17
Công ty Cổ phần DT&C VINA
536/GCN-BTTTT
20/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(thử nghiệm tương thích điện từ trường của các thiết bị công nghệ thông tin)
10/12/2024
18
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)
240/GCN-BTTTT
21/ĐKTN-BTTTT
(Sản phẩm, thiết bị và dịch vụ viễn thông)
08/6/2025
19
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng
249/GCN-BTTTT
22/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
12/6/2025
20
Công ty Cổ phần Kasati
357/GCN-BTTTT
23/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
17/8/2025
21
Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam
365/GCN-BTTTT
24/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(Pin lithium cho thiết bị di động)
20/8/2025
22
Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng
376/GCN-BTTTT
25/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
 01/9/2020
23
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL
379/GCN-BTTTT
26/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
07/9/2025
24
Trung tâm Quản lý Điều hành mạng thuộc Ban Khai thác mạng (Tổng công ty Hạ tầng mạng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)
23/GCN-BTTTT
27/ĐKTN-BTTTT 
Điện - điện tử
(Chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
31/01/2029
25
Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)
573/GCN-BTTTT
28/ĐKTN-BTTTT 
Điện - điện tử
(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)
09/12/2025
26
Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (Công ty Cổ phần Viễn thông VTC)
256/GCN-BTTTT
29/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)
11/5/2026
27
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông (Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông)
300/GCN-BTTTT
30/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)
24/5/2026
28
Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương (Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương)
492/GCN-BTTTT
31/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)
02/8/2026
29
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
558/GCN-BTTTT
33/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)
22/11/2027
30
 Công ty TNHH Thử nghiệm và Chứng nhận PSI
191/GCN-BTTTT
34/BĐTN-BTTTT
Điện – điện tử
(Pin lithium cho thiết bị cầm tay)
31/5/2028
31
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Sevices Việt Nam
375/GCN-BTTTT
35/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử
(Sản phẩm chuyên ngành thông tin và truyền thông)
10/10/2028
32
Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel VHT
01/GCN-BTTTT
36/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử
(Trạm gốc thông tin di động 5G)
02/01/2029
 
 
 
 

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 13973

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )