Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 08/12/2022

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

17/10/2022 16:54 CH Xem cỡ chữ

 Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận

STT
Tên tổ chức chứng nhận
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 (VICAS 015 - PRO) thuộc Cục Viễn thông
288/GCN-BTTTT
01/ĐKCN-BTTTT
Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/8/2023
2
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (VICAS 027 - PRO) thuộc Cục Viễn thông
287/GCN-BTTTT
02/ĐKCN-BTTTT
Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/8/2023
3 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thuộc Cục Viễn thông  328/GCN-BTTTT 03/ĐKCN-BTTTT

Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông

29/7/2025
 
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động kiểm định
 
STT
Tên tổ chức kiểm định
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1
348/GCN-BTTTT
01/ĐKKĐ-BTTTT
Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
25/10/2023
2 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (Cục Viễn thông) 165/GCN-BTTTT 02/ĐKKĐ-BTTTT Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) 26/4/2024
 
Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động thử nghiệm
 
STT
Tên tổ chức thử nghiệm
Số Giấy chứng nhận
Số đăng ký
Ngành, lĩnh vực đã đăng ký
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Ứng dụng tin học và Phát triển công nghệ phát thanh (VILAS 020) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam
517/GCN-BTTTT
01/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
18/10/2022
2
Trung tâm Đo lường (VILAS 103) thuộc Cục Viễn thông
479/GCN-BTTTT
02/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
07/10/2027
3
Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC
478/GCN-BTTTT
03/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
07/10/2027
4
Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (VILAS 719) thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3
614/GCN-BTTTT
04/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
08/12/2022
5
Phòng thử nghiệm (VILAS 792) thuộc Công ty Cổ phần Dây và cáp SACOM
112/GCN-BTTTT
05/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)
05/3/2023
6
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (VILAS 197) thuộc Cục Viễn thông
124/GCN-BTTTT
06/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
20/3/2023
7
Trung tâm Giám định chất lượng (VILAS 305) thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Quốc phòng)
292/GCN-BTTTT
07/ĐKTN-BTTTT
Điện - điện tử (các phép đo/thử nhiễu phát xạ và phát xạ giả)
06/8/2023
8
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thuộc Cục Viễn thông
331/GCN-BTTTT
08/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)
11/9/2023
9
Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 thuộc Cục Viễn thông
346/GCN-BTTTT
09/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)
25/10/2023
10
Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới
362/GCN-BTTTT
10/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông)
08/10/2023
11
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
393/GCN-BTTTT
11/ĐKTN-BTTTT
Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)
06/11/2023
12 Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 449/GCN-BTTTT 12/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện) 12/2023
13 Công ty Cổ phần Viễn thông TBNet 230/GCN-BTTTT 13/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) 06/6/2024
14 Công ty Cổ phần Đầu tư PITC 251/GCN-BTTTT 14/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) 21/6/2024
15 Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện 267/GCN-BTTTT 15/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện) 02/7/2024
16

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thồng FTS

295/GCN-BTTTT

16/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử (Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

22/7/2024

17 Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa 404/GCN-BTTTT 17/ĐKTN-BTTTT Công nghệ thông tin (kiểm thử phần mềm) 26/9/2024
18 Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia 501/GCN-BTTTT 18/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử 19/11/2024
19 Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone 514/GCN-BTTTT 19/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện) 26/11/2024
20 Công ty Cổ phần DT&C VINA 536/GCN-BTTTT 20/ĐKTN-BTTTT Điện - điện tử (thử nghiệm tương thích điện từ trường của các thiết bị công nghệ thông tin) 10/12/2024
21 Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 240/GCN-BTTTT 21/ĐKTN-BTTTT Sản phẩm, thiết bị và dịch vụ viễn thông 08/6/2025
22 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng 249/GCN-BTTTT 22/ĐKTN-BTTTT Điện - điện tử (Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) 12/6/2025
23 Công ty Cổ phần Kasati 357/GCN-BTTTT 24/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện) 17/8/2025
24 Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam 365/GCN-BTTTT 23/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (Pin lithium cho thiết bị di động) 20/8/2025
25 Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng 376/GCN-BTTTT 25/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) 01/9/2020 
26 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL 379/GCN-BTTTT 26/ĐKTN-BTTTT Điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) 07/9/2025
27 Trung tâm Quản lý Điều hành mạng thuộc Ban Khai thác mạng (Tổng công ty Hạ tầng mạng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) 553/GCN-BTTTT 25/ĐKTN-BTTTT Điện - điện tử (Chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện) 27/11/2020
28 Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) 573/GCN-BTTTT 26/ĐKTN-BTTTT Điện - điện tử (Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện) 09/12/2020
 

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 9268

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 16)