Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết hiệu quả những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.
Chuyển đổi số mở ra ba xu thế mới: Phi trung gian hoá, phi tập trung hoá và phi vật chất hoá.
Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.
Công thức của chuyển đổi số là Dữ liệu + Điện toán đám mây + AI.
Chuyển đổi số tức là mọi hoạt động sẽ lên môi trường số, là sản xuất kinh doanh, mua bán trên môi trường số.
Công nghệ số càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị
Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết hiệu quả những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Trong chuyển đổi số, ứng dụng quan trọng hơn công nghệ. Người ứng dụng quan trọng hơn người làm ra công nghệ.
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.

Bưu chính

Thanh niên Bưu điện Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số

Thanh niên Bưu điện Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số

Viễn thông

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Bắc Kạn

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Bắc KạnMới

Ứng dụng CNTT

Cổng thông tin điện tử là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Cổng thông tin điện tử là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

An toàn thông tin

Tin tặc lợi dụng Chatbot Messenger đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook

Tin tặc lợi dụng Chatbot Messenger đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook

Công nghiệp ICT

Phát động giải thưởng

Phát động giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2022

Báo chí truyền thông

Thanh tra ngành TT&TT đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống giám sát online toàn diện

Thanh tra ngành TT&TT đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống giám sát online toàn diệnMới

Nhiệm vụ trọng tâm

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ