Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
142/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 02/02/2024
2572/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024 29/12/2023
06/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/12/2023
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 25/12/2023
23/GCN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Lĩnh vực khác Giấy chứng nhân Đăng ký hoạt động thử nghiệm 31/10/2023
2104/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm 30/10/2023
01/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 1 (bão TALIM) 16/07/2023
03/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 25/05/2023
879/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 24/05/2023
739/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 28/04/2023