Số hiệu 49/2010/QH12
Trích yếu nội dung Luật Bưu chính
Ngày ban hành 28/06/2010
Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội
Văn bản liên quan 49/2010/QH12
99/2010/TT-BTC
05/2010/TT-BTTTT
158/2001/QÐ-TTg
04/2007/QÐ-BTTTT
09/2001/CT-TCBÐ
55/2010/NÐ-CP
Download

49_2010_QH12.doc

49_2010_QH12.odt

49_2010_QH12.pdf

49_2010_QH12.zip

Chi tiết văn bản