Số hiệu 163/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định Chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày có hiệu lực 06/02/2024
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Quyết định này thay thế Quyết định số 1079/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

163QD.PDF

DU-THAO-QUYET-DINH-CNNV-VIEN-CONG-NGHE-SO-VA-CDSQG.25.01.2024.DOCX

Chi tiết văn bản