Số hiệu 473/QĐ-VP
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày có hiệu lực 26/07/2022
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Phó Chánh Văn phòng Bộ Hoàng Thị Phương Lựu
Văn bản liên quan
Download

CNNV-TP-HCM.PDF

Chi tiết văn bản