INFOGRAPHICS: Cà Mau sẽ vận hành 101 trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 17/11/2023, Cà Mau chính thức vận hành Trang Thông tin điện tử tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tin, bài, hình ảnh, video, văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin xây dựng nông thôn mới… lên trang thông tin điện tử của đơn vị mình.


 Cà-Mau_1.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)