INFOGRAFIC: Đánh giá phát triển lĩnh vực Kinh tế số quý I/2023

(Mic.gov.vn) - 

Trong Quý I/2023, lĩnh vực Kinh tế số có sự phát triển đáng ghi nhận. Cụ thể: Tính từ thời điểm đầu năm đến ngày 31/01/2023, Việt Nam có khoảng hơn 310 triệu lượt tải mới trên thiết bị di động, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 19% so với tháng trước; Việt Nam đang giữ vị trí thứ 4 về tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử với tốc độ tăng trưởng khoảng 40-50% trong năm 2020...


 info-kinhtesoquyI.png

Thảo Anh

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số, Quý I/2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)