Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông


Quyết định số 2218/QĐ-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)