Số liệu chứng thư số công cộng đang hoạt động tính đến 31/12/2018


Giai đoạn 2017 - 2018, thị trường cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoạt động ổn định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng lần 2 cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA công cộng) VNPT-CA, NEWTEL-CA và SAFE-CA.
 
Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông liên tục nhận được hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của các công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chữ ký số và an toàn thông tin mạng, điều này cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường.
 
Ngày 05/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép hoạt động lần đầu số 153/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam với tên giao dịch EFY-CA. Thị trường đã chính thức có 09 Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 
Theo số liệu thống kê đến 31/12/2018, số lượng chứng thư số đang hoạt động của các CA công cộng là 1.068.961.
 
Chi tiết số lượng chứng thư số đang hoạt động theo từng CA được mô tả trong hình dưới đây:
 
STT
Tên CA
CTS đang hoạt động
1
VNPT-CA
279,377
2
VIETTEL-CA
311,710
3
SMARTSIGN
114,828
4
BKAV-CA
68,748
5
FPT-CA
68,475
6
CA2
81,149
7
SAFE-CA
8,127
8
NEWTEL-CA
128,730
9
EFY-CA
7,817
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)