Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia


Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, giúp Bộ trưởng trong nghiên cứu về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Viện có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Tên giao dịch quốc tế của Viện: National Institute for Digital Technologies and Digital Transformation (viết tắt là NIDiT).

Viện là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 - Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Điện thoại: 024.66566708/ Fax: 024.37821632

Website: www.nisci.gov.vn

Viện trưởng:

Ông Lưu Vũ Hải

ĐT: 024.66566708

Email: lvhai@mic.gov.vn

Phó Viện trưởng:

- Ông Hà Hải Nam

ĐT: 024.66566708

Email: hhnam@mic.gov.vn

- Ông Chu Minh Hoan

ĐT: 024.66566708

Email: cmhoan@mic.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Thắm

Phó Trưởng phòng: Bà Lương Thị Thu Hà

Điện thoại : 024 6656 6708; Fax: 024 3782 1632

Phòng Công nghệ số

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Ông Nguyễn Đức Thủy

Điện thoại: 024 6656 6708; Fax: 024 3782 1632

Phòng Chuyển đổi số

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Chu Thị Thắm

Điện thoại: 024 6656 6708; Fax: 024 3782 1632

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số và Chuyển đổi số

Phó Giám đốc phụ trách: Bà Vũ Minh Hiền

Phó Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Anh

Điện thoại: 024 6656 6708; Fax: 024 3782 1632

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả