Cục Viễn thông thông báo kế hoạch đấu thầu


Trung tâm Đo lường - Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kế hoạch đấu thầu gói thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của công ty mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố của khu vực miền Nam

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)