Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Văn hóa thông tin

4. Thời gian thực hiện: 2008-2009

5. Kinh phí dự án: 29.182 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)