Cục An toàn thông tin


Cục An toàn thông tin là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin.
 
Cục An toàn thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.39436684 - 024.32096789
Fax: 024.39436684

Email: vanthucattt@mic.gov.vn
 
 
Cục trưởng:
Ông Nguyễn Thành Phúc
Điện thoại: Số máy lẻ 801
Email: ntphuc@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
Ông Hoàng Minh Tiến
Điện thoại: Số máy lẻ 803
Email: hmtien@mic.gov.vn
 
Văn phòng Cục
Điện thoại: Số máy lẻ 800
Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Điện thoại: Số máy lẻ 818
Email: ntt_huong@mic.gov.vn

Phòng Quy hoạch và Phát triển
Trưởng phòng : Ông Trần Đăng Khoa
Điện thoại: Số máy lẻ 839
Email: tdkhoa@mic.gov.vn
 
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: Ông Lê Duy Tiến
Email: ldtien@mic.gov.vn
 
Phòng Pháp chế và Kiểm tra
Trưởng phòng : Ông Hồ Viết Thắng
Email: hvthang@mic.gov.vn
 
Phòng An toàn hệ thống thông tin
Trưởng phòng: Ông Trần Nguyên Chung
Email: tnchung@mic.gov.vn
Điện thoại: Số máy lẻ 855
 
Khối đơn vị sự nghiệp
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam 
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
 
 
Cục An toàn thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 9)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả