Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên


Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên (gọi tắt là Cơ quan đại diện) là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, tổng hợp; giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản theo phân cấp của Bộ trưởng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắc Nông (gọi tắt là khu vực miền Trung-Tây nguyên); làm đầu mối phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ và các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức các hoạt động của Bộ trên địa bàn được phân công.
Địa chỉ liên hệ: 42 Trần Quốc Toản -Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3897959; FAX: 0511.3897466

Trưởng cơ quan:
Ông Cao Đăng Phương
ĐT: 0511.3810199
Email: cdphuong@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng cơ quan đại diện:
Bà Trần Phạm Diệu Linh
ĐT: 0511.3821216
Email: tdlinh@mic.gov.vn
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Nguyễn Ích Yên Trúc
ĐT: 0511.3897959
Email: nytruc@mic.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Phan Văn Sự
ĐT: 0511.3897959
Email: pvsu@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính:
Trưởng phòng: Ngô Thị Bất
ĐT: 0511.3897797
Email: ntbat@mic.gov.vn
 
Phòng Nghiệp vụ Quản lý Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng: Lê Thu
ĐT: 0511.3812771
Email: lthu@mic.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Quản lý Báo chí- Xuất bản:
Trưởng phòng: Lê Hoàng Giang
ĐT: 0511.3817039
Email: gianglh@mic.gov.vn
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông:
Giám đốc: Bạch Như Nguyện
ĐT: 0511.3843885
Email: bnnguyen@mic.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)