Cục Thông tin đối ngoại


Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.
Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37676666; 024.37676789  Fax: 024.37675959
Email: vanthucucttdn@mic.gov.vn 
Website: https://mic.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông Đoàn Công Huynh
ĐT: 024.37676868
 
Phó Cục trưởng: 
- Ông Đinh Tiến Dũng
 
- Ông Nguyễn Văn Thuật
ĐT: 024.38245626

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bà Phan Thị Nga

Điện thoại: 024.37676789

 

Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Khởi
Điện thoại: 24.37676666/6263 (máy lẻ 120)
 
Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Khánh Hòa
Điện thoại: 024.37676666/6263 (máy lẻ 101)
  
Phòng Điều phối - Điều phối
- Ông Lê Duy Nam - Trưởng phòng
 ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 115)
 
- Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 110),
 
Phòng Báo chí,  xuất bản - Chính sách và hợp tác quốc tế
- Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Trưởng phòng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 109)
 
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (Đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Cục)
 
Lãnh đạo Trung tâm:
 
- Ông Trần Anh Tuấn - P.Giám đốc phụ trách Trung tâm:
ĐT: 024.39386812
- Ông Nguyễn Chí Thức - Phó Giám đốc Trung tâm
ĐT: 024.38245626
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Ông Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng phòng
ĐT: 024.38245627
- Bà Lê Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245621
 
 Phòng Dự án và Khai thác: 
- Bà Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng phòng
ĐT: 024.38245638
- Ông Nguyễn Dân Hùng- Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245638
 
Phòng Hợp tác truyền thông quốc tế:
 
Phòng Thông tin điện tử
 - Ông Phạm Công Đảo - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245630
 

 

Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại và Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả