Văn phòng Bộ


Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật .

Văn phòng Bộ có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)

Điện thoại: 024.39435602; Fax: 024.38263477

Phó Chánh Văn phòng phụ trách:

Bà Hoàng Thị Phương Lựu 

ĐT: 024.39434100

Vanphong01.png

Phó Chánh Văn phòng: 

- Ông Nguyễn Minh Thắng

Vanphong02.jpg.png

- Ông Ngô Quang Huy

Vanphong03.png

- Ông Đồng Hải Hà, Phó Chánh Văn phòng tập sự, Trưởng phòng

Vanphong04.png

Phòng Thư ký - Tổng hợp:

Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu Hiền

ĐT: 024.39434100

Vanphong05.png

Phòng Văn thư, lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính:

Phó trưởng phòng:

- Bà Trần Quỳnh Lan

Vanphong06.png

- Ông Phan Quốc Vinh

Vanphong07.png

Phòng Hành chính:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

ĐT: 024.39449729

Vanphong08.png

Phòng Quản trị:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đông Giang

ĐT: 024.39436002

Vanphong10.png

Phòng Tài chính - Kế toán:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Vanphong11.png

Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh:

ĐT: 028.39104383

Quyền Trưởng đại diện: Bà Đặng Thị Bích Vân

Vanphong12.png

Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng:

ĐT: 0236.3897717

Trưởng Đại diện: Bà Trần Phạm Diệu Linh

ĐT: 0236.3821216

Vanphong13.png

Đội xe:

ĐT: 024.39454383

- Đội trưởng: Trần Hoài Nam

- Đội phó: Ông Nguyễn Anh Tuấn 

Đội bảo vệ:

Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh

ĐT: 024.39437004

Vanphong15.png  

Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1038/QĐ-BTTTT ngày 22/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả