Những kết quả nổi bật của Viễn thông trong quý I/2024

(Mic.gov.vn) - 

 Theo báo cáo tại giao ban quản lý nhà nước quý I/2024, lĩnh vực Viễn thông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:


 Grey-Simple-Modern-Swot-Analysis-Infographic-Chart-Graph--1-_1.jpg

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )