Trường Đại học Bách khoa TP HCM phát triển 02 ngành đào tạo bậc Đại học và Sau Đại học về vi mạch

(Mic.gov.vn) - 

02 chương trình đào tạo này sẽ được đưa vào vận hành ngay trong năm học 2023-2024 thông qua việc phân ngành sinh viên đang học năm hai và chính thức tuyển sinh với mã ngành mới trong năm học 2024-2025.


Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP HCM và lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa nhận định, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đúng tầm về thiết kế vi mạch là vấn đề quan trọng và cấp thiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, khi vi mạch liên tục nhận được nhiều sự quan tâm của chính phủ, doanh nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo. Trước những yêu cầu mang tính đặc thù của ngành vi mạch bán dẫn, việc đào tạo nhân lực đòi hỏi cơ sở đào tạo phải có cả năng lực và tiềm lực mạnh mẽ về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm (PTN), chương trình đào tạo, đội ngũ giảng dạy, mạng lưới hợp tác,... 

Đón đầu xu hướng phát triển khoa học công nghệ trên thế giới và định vị mình là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xuất sắc có vai trò tiên phong dẫn dắt lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong nước, trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM đã triển khai chương trình đào tạo liên quan đến vi mạch từ hơn 20 năm nay. Các môn học thiết kế vi mạch đã được tích hợp trong 03 ngành trình độ Đại học gồm Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông; Kỹ thuật viễn thông (Việt Pháp); Hệ thống mạch - Phần cứng (Chương trình tiên tiến) và 01 ngành trình độ Sau Đại học là Kỹ thuật Điện tử - Kỹ thuật Viễn thông. Tất cả đều thuộc khoa Điện - Điện tử.

Trước nhu cầu cấp thiết về nhân lực vi mạch cũng như trên cơ sở tận dụng lợi thế đã có suốt hơn hai mươi năm ở lĩnh vực này, Trường Đại học Bách khoa tiếp tục phát triển 02 ngành đào tạo: ngành Thiết kế Vi mạch (bậc Đại học) và ngành Vi mạch Bán dẫn (bậc Sau Đại học) với mã ngành mới. Việc này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của thế giới cũng như với các chủ trương, chính sách của Đại học Quốc gia, Thành phố và Chính phủ về phát triển nền công nghiệp vi mạch.

02 chương trình đào tạo này sẽ được đưa vào vận hành ngay trong năm học 2023-2024 thông qua việc phân ngành sinh viên đang học năm hai và chính thức tuyển sinh với mã ngành mới trong năm học 2024-2025.

20231023-M111.jpg

TS. Huỳnh Phú Minh Cường - Phó trưởng khoa Điện - Điện tử và nghiên cứu sinh thực hiện các nghiên cứu tại PTN Vi mạch và Hệ thống cao tần (RFICs Lab).

Theo cơ sở dữ liệu về đào tạo, Trường Đại học Bách khoa mỗi năm cung cấp khoảng 300 sinh viên có liên quan đến vi mạch. Trong khi đó, Việt Nam đang cần khoảng hơn 1.000 kỹ sư vi mạch mỗi năm. Nhìn chung, hệ thống các Trường Đại học tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này. Do đó, việc đẩy mạnh đào tạo kỹ sư vi mạch là vô cùng cần thiết.

Theo PGS.TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - nhìn nhận, trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn gồm thiết kế, sản xuất, đóng gói - kiểm tra và chế tạo thiết bị, Việt Nam hiện nay có lợi thế để tham gia sâu vào khâu thiết kế - vốn chiếm 53% giá trị gia tăng của một sản phẩm vi mạch. Hiện nay, có khá nhiều công ty thiết kế vi mạch lớn trên thế giới đã có mặt ở Việt Nam, tạo ra cơn khát nguồn nhân lực chất lượng cao. PGS.TS. Mai Thanh Phong cũng cho biết muốn phát triển công nghệ vi mạch bằng chính nội lực trong nước thì bài toán đầu tiên phải là đào tạo nhân lực và có chiến lược cụ thể ở tầm quốc gia. 

Trước thực trạng này, hai chương trình đào tạo vi mạch của Trường Đại học Bách khoa sẽ góp phần tăng cường lực lượng kỹ sư cho ngành thiết kế vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Chương trình đại học “Thiết kế vi mạch” (với 132 tín chỉ) chú trọng về thiết kế vi mạch để giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay tại hầu hết các công ty thiết kế vi mạch trong nước và khu vực. Trong khi đó, chương trình thạc sĩ “Vi mạch bán dẫn” (60 tín chỉ) tiếp tục cung cấp các kiến thức và kỹ năng nâng cao về thiết kế và chế tạo vi mạch (số, hỗn hợp, tương tự và cao tần) nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đúng tầm cho nền công nghiệp vi mạch bán dẫn.../.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)