INFOGRAPHICS: Chuyển đổi số trong nông nghiệp tỉnh Long An

(Mic.gov.vn) - 

Xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển, thay đổi phương thức quản lý của hệ thống chính trị, mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, thời gian qua, tỉnh Long An tập trung chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch bám theo định hướng của Trung ương, triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.


 Long-An--1-.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)