INFOGRAPHICS: Quảng Ninh - bước tiến mới trong xây dựng chính quyền số

(Mic.gov.vn) - 

Trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện, Quảng Ninh xác định trục Chính quyền số sẽ là nền tảng chủ chốt, tạo cơ sở vững chắc trong việc chuyển đổi căn bản lề lối, phương thức làm việc, nhất là trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân.


 Qaungr-Ninh-.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)