Bộ TT&TT đề xuất nhiều quy định ngăn chặn lừa đảo trên internet

(Mic.gov.vn) - 

Để ngăn chặn hiệu quả những vụ lừa đảo trên không gian mạng, Bộ TT&TT đã đề xuất nhiều quy định nhằm loại bỏ tính ẩn danh trên mạng như yêu cầu xác thực số điện thoại đối với các tài khoản mạng xã hội kể cả mạng xã hội xuyên biên giới) để giúp cho người dân an tâm sử dụng.


Hiện nay, Bộ TT&TT đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Trong đó, Bộ TT&TT đã đề xuất bổ sung thêm nhiều quy định để quản lý chặt chẽ thông tin trên Internet, nhằm loại bỏ tính ẩn danh trên mạng như:

1. Yêu cầu các mạng xã hội trong và ngoài nước phải thực hiện xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam;

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin trên mạng phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia khi có yêu cầu của Bộ TT&TT;

3. Yêu cầu tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung;

4. Yêu cầu các mạng xã hội phải công khai mô tả quy trình, phương thức phân phối nội dung trên nền tảng của mình và phải có bộ phận tiếp nhận, xử lý các khiếu nại của người dùng;

5. Bổ sung quy định về quản lý livestream;

6. Bổ sung quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương tham gia quản lý không gian mạng…

Dự thảo Nghị định dự kiến trình Chính phủ vào Quý IV/2023./.

TTTT

Từ khóa: Bộ TT&TT, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, lừa đảo trên không gian mạng, tài khoản ẩn danh, MXH, internet

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)