Phiếu điều tra thu thập số liệu về công nghiệp CNTT phục vụ xây dựng Sách Trắng năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai Quyết định số 1680/QĐ-BTTTT ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề cương Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam năm 2023, Cục Công nghiệp CNTTT&TT triển khai thu thập thông tin, số liệu và xây dựng bài viết theo Đề cương được duyệt. 


 Thời gian: 25/9/2023 để tổng hợp xây dựng Sách Trắng.

* Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu

Thông tin liên hệ: Ông Bùi Thanh Tùng, Chuyên viên chính Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư; Điện thoại 0903474700; Email:bttung@mic.gov.vn .

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)