Một số kết quả nổi bật của lĩnh vực viễn thông trong tháng 8/2023

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8/2023 của Bộ TT&TT cho thấy, trong tháng 8/2023, lĩnh vực viễn thông có nhiều kết quả và hoạt động nổi bật.


 viễn-thông_1.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Viễn thông, Những kết quả nổi bật trong tháng 8/2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)