Những kết quả nổi bật của bưu chính trong tháng 8/2023

(Mic.gov.vn) - 

 Theo báo cáo tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8/2023 của Bộ TT&TT cho thấy, trong tháng 8/2023, lĩnh vực bưu chính có doanh thu khá tốt và có nhiều hoạt động nổi bật khác.


 bưu-chính-t8.png

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam,Bưu chính tăng trưởng, Phát hành tem

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)