10 thay đổi quan trọng nhất các tổ chức phải đối mặt ngày nay

(Mic.gov.vn) - 

Khảo sát và nghiên cứu mới đây của McKinsey đã xác định 10 thay đổi về tổ chức quan trọng nhất mà các doanh nghiệp cần phải giải quyết hiện nay. Những thay đổi này vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội tùy thuộc vào cách các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết các vấn đề này.


 10-shifts--1---1-.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)