Top 3 chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Theo Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố ngày 24/4/2023, top 3 chỉ số thương mại điện tử lần lượt thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam được tổng hợp từ ba chỉ số thành phần: Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.


 Top-3TMDT--1-.jpg

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)