TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM năm 2023 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử…


 TMDT-TPHCM.jpg

TTTT

Từ khóa: Thành phố Hồ Chí Minh, thương mại điện tử, năm 2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )