Đà Nẵng triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 4/3/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 56/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2023. 


 CĐS-Da-Nang--1-.png

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)