Zyxel phát hành bản vá cho lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến bộ định tuyến

(Mic.gov.vn) - 

Nhà sản xuất thiết bị mạng Zyxel (Đài Loan) đã phát hành bản vá cho lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến bộ định tuyến trong nhà Zyxel 4G LTE. Lỗ hổng này cho phép tin tặc từ xa truy cập vào thiết bị tồn tại lỗ hổng.


20230614-h45.png

Lỗ hổng nghiêm trọng  định danh CVE-2023-22920 ảnh hưởng tới hai sản phẩm bộ định tuyến 4G LTE trong nhà LTE3202-M437 và LTE3316-M604. Lỗ hổng có thể cho phép tin tặc từ xa có quyền truy cập trái phép vào hệ thống khi cài đặt không đúng các thông số mặc định của nhà sản xuất. Bằng cách sử dụng Telnet, tin tặc có thể khai thác lỗ hổng này để giành quyền truy cập trái phép vào thiết bị.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chưa đưa ra xếp hạng mức độ nghiêm trọng, nhưng Zyxel đánh giá lỗ hổng này có điểm CVSS là 9,8.

Lỗ hổng CVE-2023-22920 có trong firmware của các sản phẩm Zyxel sau vẫn được nhà sản xuất hỗ trợ:

Phiên bản firmware LTE3202-M437 V1.00(ABWF.1)C0

Phiên bản firmware LTE3316-M604 V2.00(ABMP.6)C

Zyxel đã phát hành các bản vá bảo mật cho hầu hết các dòng thiết bị tồn tại lỗ hổng. Người dùng cần nhanh chóng cập nhật để tránh rủi ro mất an toàn thông tin

Theo https://antoanthongtin.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)