Phủ sóng thông tin về ngành Thông tin và Truyền thông trên Facebook

(Mic.gov.vn) - 

Fanpage có tên gọi “Thông tin Truyền thông” đã chính thức được Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thiết lập nhằm đưa thông tin hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông rộng rãi hơn trên Internet.


202300218-m100-fb.jpg

Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giao về việc triển khai các kênh tương tác trực tuyến giúp độc giả tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của Bộ, Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thiết lập trên Facebook một trang web tin tức/phương tiện có tên “Thông tin Truyền thông”.

Những thông tin đưa lên Fanpage chủ yếu là các thông tin về các lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia. Lâu nay, những thông tin này vẫn được cung cấp cho báo chí nhưng các báo chỉ khai thác một phần theo nhu cầu của mình.

Để thông tin rộng rãi hơn tới người dân và doanh nghiệp trên mạng xã hội, Trung tâm Thông tin đưa toàn bộ các thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành, của lĩnh vực lên Fanpage chính thức để cập nhật thường xuyên, kịp thời để bất cứ ai cũng có thể theo dõi.

Được biết, cơ quan quản lý và vận hành Fanpage “Thông tin Truyền thông” là Trung tâm Thông tin. Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất thông tin và tư liệu về hoạt động của Bộ; quản lý và phát triển Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn); là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Bộ.

Doãn Mạnh

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, fanpage thông tin và truyền thông, trung tâm thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)