Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hồ Chí Minh


Thông báo số 1538/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 28/9/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Đối chiếu thông tin, nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ Cục Bưu điện Trung ương qua số điện thoại: 080.41279 hoặc 0918888638.

 

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )