Thông báo Kết quả tuyển dụng tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 1207/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 30/6/2022 của Cục Bưu điện Trung ương về việc Thông báo Kết quả tuyển dụng tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Đối chiếu thông tin, nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Cục Bưu điện Trung ương qua số điện thoại: 080 41279


 

 

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )