INFOGRAPHIC: Doanh thu công nghiệp CNTT 5 tháng đầu năm 2022 tăng 8,5% so với cùng kỳ

(Mic.gov.vn) - 

Doanh thu công nghiệp CNTT 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1,321 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 57 tỷ USD) tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 44,8 tỷ USD chiếm khoảng 30,1% giá trị xuất khẩu của cả nước. Số doanh nghiệp công nghệ số tính đến hết tháng 4/2022 đạt 66.027 doanh nghiệp, tăng 548 doanh nghiệp so với tháng 3/2022 với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân đạt 0,677.


2022530-u1.jpg

Biểu đồ so sánh doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm 2020 - 2021- 2022

Thu Hương

Từ khóa: Công nghiệp ICT, Doanh thu 5 tháng đầu năm 2022, Bộ TT&TT, Vụ CNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)