INFOGRAPHIC: Công nghiệp Công nghệ thông tin - Ngành có có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo từ Vụ CNTT- Bộ TT&TT, ngành Công nghiệp công nghệ thông tin đã trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, quy mô lớn nhất của cả nước hiện nay. 


 2022524-u1.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Công nghiệp CNTT, ICT Việt Nam, Bộ TT&TT, Vụ CNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)