Tổng hợp trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp gửi tới Hội nghị tổng kết năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Tổng số: 51 kiến nghị của 06 cơ quan báo chí, 09 doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây.Tệp đính kèm:

Văn phòng Bộ TT&TT

Lượt truy cập: 433

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)