Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 31/12/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì Hội nghị.


20201231-u1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Lãnh đạo các đơn vị

Tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố các quyết định bổ nhiệm lại các cán bộ gồm: 

Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam kể từ ngày 09/10/2020.

Quyết định số 2295/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Chu Minh Hoan giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp và phần mềm nội dung số Việt Nam kể từ ngày 04/10/2020.

Quyết định số 2316/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Tô Thị Thu Hương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ CNTT kể từ ngày 04/10/2020.

Quyết định số 2299/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đức Thông giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam kể từ ngày 25/11/2020.

Quyết định số 2318/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Sỹ Lợi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm thông tin kể từ ngày 17/9/2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lại và đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm lại tiếp tục phát huy khả năng, cống hiến, làm việc tích cực và bước vào năm 2021 với khí thế mới, động lực mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Thứ trưởng cho biết Vụ CNTT đã được giao nhiệm vụ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp CNTT với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp và chương trình Make in Vietnam, theo đó, đồng chí Tô Thị Thu Hương phải lãnh đạo Vụ CNTT quyết liệt đổi mới, thành công trong các nhiệm vụ này. Vụ cũng có nhiệm vụ trọng trách là triển khai thành công Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 để trở thành nơi thúc đẩy việc học tập, triển khai các giải pháp đột phá cho lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Đối với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Thứ trưởng mong muốn đồng chí Trần Thị Thu Hiền đóng góp cho VNNIC hơn nữa khi VNNIC có sứ mệnh hình thành hạ tầng số quốc gia.

Đối với Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số, đơn vị có nhiệm vụ, sứ mệnh mới và phải đột phá để phát triển lâu dài, gắn với sứ mệnh CNTT, Thứ trưởng giao đồng chí Chu Minh Hoan là cán bộ lâu năm của Viện tiếp tục gương mẫu, đóng góp, dẫn dắt sự phát triển, đổi mới của Viện trong thời gian tới.

Đối với Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, đơn vị sẽ triển khai chương trình viễn thông công ích cho giai đoạn mới là chuyển đổi số quốc gia, theo đó, Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Thông cần có những đóng góp để Quỹ thực hiện Chương trình đổi mới để đóng góp lớn cho Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Đối với đồng chí Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thứ trưởng đề nghị đồng chí phát huy phẩm chất, bản lĩnh về chuyên môn sẵn có để đóng góp phát triển cho Trung tâm, hạ tầng CNTT của Bộ./.

Thu Hương

Từ khóa: Bộ TT&TT, Bổ nhiệm cán bộ, TTTT, Vụ CNTT, VNNIC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)