Ban Bí thư TW Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

(Mic.gov.vn) - 

 Bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35/CT-TW, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16.


20200609-l3.jpg

Bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35/CT-TW, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16,

góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chiều nay (8/6), đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố Hải Phòng đã tiến hành các công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp một cách chủ động, bài bản; phát huy được vai trò lãnh đạo, trách nhiệm, trí tuệ của Thành ủy và các cấp ủy. Đến thời điểm này, tất cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và gần 93% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội.
 
Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 cũng được tiến hành tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng; công tác xây dựng văn kiện Đại hội có nhiều đổi mới, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, phát huy dân chủ, công khai.
 
Thay mặt đoàn công tác, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao việc Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện quá trình chỉ đạo, tổ chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng từ cơ sở tới thành phố, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo nên không khí đại hội xuyên suốt.
 
Bà Trương Thị Mai mong muốn, Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
"Tôi đề nghị Hải Phòng tiếp tục tạo không khí tốt, đóng góp thực chất cho văn kiện Đại hội đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục chuẩn bị nhân sự tốt và đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị 35 là: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức, không chỉ của người đứng đầu, của các cấp ủy, của hệ thống chính trị mà còn của nhân dân, để chuẩn bị cho giai đoạn mới, với những mục tiêu rất lớn của Hải Phòng: trước mắt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước" - bà Trương Thị Mai cho biết./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Lượt truy cập: 70

Từ khóa: Đại hội Đảng XIII, Ban Bí thư, Thành ủy Hải Phòng, Báo cáo Chính trị, Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, then chốt

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)