Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2020 đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Dân trí và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2020 đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Sách Giáo dục Bắc Hà


Nội dung chi tiết của các quyết định xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)