Số liệu cấp phép truyền thanh không dây, cấp phép phát thanh truyền hình và cấp phép tàu cá quý III/2019


Số liệu tính đến ngày 23/09/2019. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)