Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 4/2019


Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 4/2019
 Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
132,855,249
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
75,191,822
            Thuê bao trả trước: 
70,423,841
            Thuê bao trả sau: 
4,767,981
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
57,663,427
            Thuê bao trả trước: 
53,255,366
            Thuê bao trả sau: 
4,408,061
 

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 210

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)