Quyết định sô 355/QĐ-BTTTT Phê duyệt Danh mục, sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020


Nội dung chi tiết xin vui lòng tải về tại đây: Quyết định số 355/QĐ-BTTTT ngày 20/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục, sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)