Trao phương tiện tác nghiệp TT&TT cơ sở cho tỉnh Hòa Bình

(Mic.gov.vn) - 

Lễ bàn giao phương tiện tác nghiệp TT&TT cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vừa diễn ra sáng nay, 6/4/2016, tại Hòa Bình.


20160406hanh3.JPG

 

Đến dự và trao tặng thiết bị tác nghiệp TT&TT cơ sở về phía Bộ TT&TT có ông Phạm Mạnh Lâm, Chánh Văn phòng Bộ; Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thuộc Bộ TT&TT. Về phía UBND tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình; Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn.
 
Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thuộc Bộ TT&TT cho biết: “Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011 – 2015 có 3 nhiệm vụ quan trọng gồm: Tăng cường cán bộ TT&TT cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin về cơ sở.
 
Chương trình được thực hiện tại 54 tỉnh với 4.820 xã. Riêng tại tỉnh Hòa Bình có 184 xã/210 đơn vị hành chính cấp xã được nằm trong phạm vi thụ hưởng Chương trình; trong đó, riêng tại huyện Lương Sơn có 19 xã/20 xã, thị trấn. Bộ TT&TT đã đề nghị phân bổ ngân sách Trung ương về cho địa phương quản lý hơn 7,4 tỷ đồng, qua đó, đã xây dựng được 21 đài truyền thanh xã tại Hòa Bình và triển khai nhiều hoạt động khác như tập huấn, đào tạo…
 
Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở do Bộ TT&TT chủ trì hôm nay, Ban Quản lý dự án đã bàn giao phương tiện tác nghiệp TT&TT cơ sở cho tỉnh Hòa Bình, cụ thể là cho huyện Lương Sơn (huyện thụ hưởng trang thiết bị) sử dụng nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Bộ phương tiện tác nghiệp này có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, trước mắt là phục vụ hoạt động tuyên truyền về bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
 
Trong giai đoạn 2016 – 2020, theo chủ trương của Quốc hội, Nhà nước sẽ thu hẹp số lượng chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện Bộ TT&TT đang đề nghị Chính phủ cho phép lồng ghép các nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vào 2 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở, giảm nghèo về thông tin. Sau khi Chương trình được quyết định đầu tư, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực Bộ được giao quản lý theo quy định.
 
Phát biểu tại Lễ trao tặng, thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở cho biết: Vụ đang thường trực để tham mưu Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác thông tin cơ sở. Vụ cũng đang tham mưu Quy chế của Thủ tướng về quản lý nhà nước về thông tin cơ sở nhằm nâng cao năng lực và công tác tổ chức vốn chưa được đầu tư tương xứng cho lĩnh vực thông tin cơ sở.
 
Cũng theo ông Huynh, hiện cơ sở vật chất chưa được như mong muốn, đặc biệt ở miền núi, sâu, xa, hải đảo, căn cứ kháng chiến cũ. Truyền thanh cơ sở rất quan trọng ở những địa bàn đó. Nội dung thông tin đưa về cơ sở cũng chưa được đầu tư nhiều. Đơn vị tham mưu mới tái lập lại trong nhiệm kỳ vừa rồi. Hệ thống thông tin cơ sở rất quan trọng nhưng sự phát huy không như mong đợi...
 
Tuy nhiên, Bộ TT&TT đã kịp thời tham mưu cho Quốc hội phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời hy vọng tiếp tục phối hợp với tỉnh Hòa Bình trong 2 chương trình là Xây dựng nông thôn mới (theo đó có 1 – 2 tiêu chí liên quan tới thông tin cơ sở) và giảm nghèo bền vững (trong đó có tiêu chí giảm nghèo về thông tin – một trong các chiều của giảm nghèo đa chiều) tiếp tục có sự hợp tác của tỉnh.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ TT&TT cũng như các đơn vị chức năng thuộc Bộ trong suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo Bộ giúp ngành TT&TT tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững.

 

Ngô Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)