Dự án chuẩn bị đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

(Mic.gov.vn) - 

 Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1) của Bộ Thông tin và Truyền thông.


 

STT
Tên dự án
Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư
(triệu đồng)
Lĩnh vực
1
Xây dựng nhà làm việc, giảng đường của Học viện CNBCVT tại 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
500
Giáo dục – Đào tạo
2
Đầu tư hệ thống thiets bị lưu chiểu điện tử các chương trình phát thanh, truyền hình và lưu trữ nội dung thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước
Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh truyền hình
200
Thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)