Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia


Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry, tên viết tắt NISCI.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 - Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Điện thoại: 024.66566708/ FAX: 024.37821632

vien11_1.png

Website: www.nisci.gov.vn

Viện trưởng:

Ông Lưu Vũ Hải

ĐT: 024.66566708

vien01.png

Phó Viện trưởng:

- Ông Hà Hải Nam

ĐT: 024.66566708

vien02.png

- Ông Chu Minh Hoan

Điện thoại: 024 665 667 08

vien03.png

- Ông Trần Hồng Sơn

ĐT: 024.66566708

vien4_1.png

Văn thư - Tổng hợp: 

ĐT: 024.66566708

Fax: 024.37821632

vien5_1.png

Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Hiển

Điện thoại:  024 665 667 08

vien6_1.png

- Phó Trưởng phòng: Bà Lương Thị Thu Hà

Điện thoại: 024.66566708

vien7_1.png

Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ:

Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Đức Thủy

Điện thoại: 024 6656 6708;    

Fax: 024 3782 1632

vien8_1.png

Phòng Nghiên cứu phát triển dịch vụ:

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Chu Thị Thắm

Điện thoại: 024 6656 6708;   

Fax: 024 3782 1632

vien9_1.png

Phòng Nghiên cứu kinh tế - chính sách:

Điện thoại: 024.66566708

Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường (MIDC):

Phó Giám đốc phụ trách điều hành: Bà Vũ Minh Hiền

Điện thoại: 024.66566708

vien10_1.png

Tạp chí “Phần mềm và Nội dung số” (JSDC):

Thư ký tòa soạn: Bà Tô Thị Thiên Ngân

Điện thoại: 024.66566708

vien12_1.png

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả