Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông


Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ có con dấu, tài khoản riêng, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp kinh phí hoạt động; được trích, lập, quản lý và sử dụng các khoản kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 3)
Điện thoại: 024.35563852 ; Fax: 024.35563855
 
Phó Chánh Thanh tra: 
Ông Đỗ Hữu Trí
ĐT: 024.35563856
  
Phòng Tổng hợp: 
Trưởng phòng: Nguyễn Hải Anh
ĐT: 024.35563852
 
Phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin:
ĐT: 024. 35563854
Trưởng phòng: Đỗ Đình Rô
Phó trưởng phòng: Hồ Sỹ Vinh
Email: hsvinh@mic.gov.vn
 
Phòng Thanh tra Hành chính và Xử lý khiếu tố:
ĐT: 024. 35563849
- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tư
Phó Trưởng phòng:
- Đặng Vân Anh
- Nguyễn Đại Thắng
 
Phòng Thanh tra Bưu chính:
ĐT: 024. 35563850
Trưởng phòng: Phạm Thị Xuân Thủy
 
Phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng:
ĐT: 024: 35563966
- Trưởng phòng: Ngô Huy Toàn
 
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phan Phúc

Phòng Thanh tra Xuất bản, In và Phát hành:
ĐT: 024.35563966
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hiếu
 
Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1919/QĐ-BTTTT ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 9)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả