Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thông báo kế hoạch đấu thầu Đề án cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020


 

Cục PTTH&TTĐT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)