Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu


- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 
- Tên gói thầu: Nghiên cứu, xây dựng định mức hao phí trong sản xuất chương trình truyền hình và định mức hao phí trong sản xuất chương trình phát thanh.
 
- Tên dự án: Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
 - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
 
 - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
 
 - Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 5 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2014 (trong giờ hành chính).
 
- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
 
+ Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ Điện thoại: 04.39454386             Fax: 04.38263477
 
 - Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng
 
 - Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
 
+ Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ Điện thoại: 04.39454386             Fax: 04.38263477
 
 - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2014.
  
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 5 năm 2014, tại Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông - Số 18 Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

Văn phòng Bộ TT& TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)